ข่าวสมัครงาน/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 
  

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .ขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครอาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

จำนวน อัตรา

 

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และมีผลงานวิชาการเผยแพร่ตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 ผลงาน

 

 

** สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

*** ประกาศ  วันที่ 10 กันยายน .. 2563

อ่าน : 1,233ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-03 22:38:35

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง