ข่าวสมัครงาน/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 
  

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .ขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

 

** สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

*** ประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน .. 2563

อ่าน : 2,455ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-03 22:55:26

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง