ข่าวสมัครงาน/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 
  

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

2. หรือ บุคคลที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

และ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

 

 

** สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

*** ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

 

อ่าน : 3,796ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-12-04 00:14:00

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง