ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ มอบทุนการศึกษาสูงสุด7,500 บาท สำหรับผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 
  

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ะหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 รับทุนการศึกษาสูงสุด 7,500 บาท สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน (จำกัดสิทธิ์การรับทุน)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


  
 ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา


✅ ผู้จบ ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป> สมัครได้ทันที
✅ ผู้จบ ปวส. สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
✅ เลือกแบบเรียนวันปกติ หรือ แบบเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ได้
✅ ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้
✅ มีกองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.

 

❌ ไม่เข้าร่วม TCAS ไม่ใช้คะแนน O-net,GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ
#รับจำนวนจำกัด60คนต่อสาขา สาขาไหนเต็มก่อนปิดรับสมัครทันที

 

คณะ/สาขาปริญญาตรี ที่มีสิทธิ์รับทุน คลิก 

(ยกเว้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา


1. กรณีนักศึกษาชำระเงินสด และสมัครเข้าศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน  2564 


 1.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท
 1.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท


 ภายใต้เงื่อนไขดังนี้


 1) ชำระเงินค่าเล่าเรียนครบก่อนวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา รับทุนการศึกษา 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุน 
 2) ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
 3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่นทุกกรณี
 4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา


2. กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. และสมัครเข้าศึกษาภายใน 30 เมษายน  2564
 

2.1 ปวช./ม.6 รับทุนการศึกษา 7,500 บาท
2.2 ปวส./เทียบเท่า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท


 ภายใต้เงื่อนไขดังนี้


 1) รับทุนการศึกษาเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา จำนวน 2,500 บาท จนกว่าจะครบมูลค่าทุนแต่ทั้งนี้หลังจาก กยศ. และ กรอ. โอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้ว

 

 2) ภาคการศึกษาแรกของการเรียนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย แต่ในภาคการศึกษาต่อไปต้องมีเกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00


 3) กรณีนักศึกษาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1-2 หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาอื่น        ทุกกรณี


 4) นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 5) กรณีนักศึกษาสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้ยกเว้นการรับทุนการศึกษา

 

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์  


สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักอธิการบดี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30น.

 

หลักฐานการสมัครเรียน


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
2.สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 รูป
4.สำเนาแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
5.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท 


  ** ผู้สมัครเรียนจะได้รับ....


     - ชุดนักศึกษา 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์การแต่งกายครบเซ็ท
     - เสื้อเฟรชชี่
     - อุปกรณ์การเรียน
     - คู่มือนักศึกษา
     - บัตรนักศึกษา
     - ประกันอุบัติเหตุ

 

สอบถามโดยตรงที่ :


065-490-6343 (อ.หวาน )
088-560-1083 (อ.บิว )
098-935-6621 (อ.แป้ง)

 


สำนักงาน 043-222959-61 Line ID: @neuinfo

อ่าน : 1,120ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 22:26:18

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง