ข่าวทั่วไป/พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2564 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
  

 

              เมื่อวันที่  21 ม.ค.2564  ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2564  ให้กับนักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยตลอดจนครอบครัวประสบสาธารณภัย  จำนวน 39 คน ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้จนจบการศึกษา และทางนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานทุนในครั้งนี้ก็ร่วมกันปฏิญาณตนต่อ ว่าจะนำเงินทุนที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะเป็นคนดีของสังคมเมื่อจบการศึกษาก็จะนำความรู้ที่ได้รับมาร่วมพัฒนาสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ : พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2564 

อ่าน : 942ข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 23:00:37

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง