ข่าวทั่วไป/การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

 
  

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ.2564

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

 

1.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ด้วยตนเองที่ฝ่ายการเงิน หรือชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th

 

2.เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่งใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษากลับทาง Email

 

3.ตารางการอบรมและทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

 


**หมายเหตุ**


1.อบรมวันละ 2 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 80 คน
2.อบรม เวลา 09.00 – 16.00 น. และ สอบ เวลา 16.00 – 17.00 น.
3.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

อ่าน : 998ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-12-03 23:59:08

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง