ข่าวรับสมัครงาน/กรอกประวัติ สมัครงาน-ภาษาไทย

เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล:
วัน/เดือน/ปีเกิด:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
สถานะภาพปัจจุับัน
 

ที่อยู่ปัจจุบัน :
 
ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม :
 
ตำแหน่งที่สมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ :
วุฒิการศึกษา 1 :
ชื่อหลักสูตร
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา 2 :
ชื่อหลักสูตร
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา 3 :
ชื่อหลักสูตร
ชื่อสถานศึกษา :
 
ประสบการณ์การทำงาน :
 
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ถ้ามี :
 
upload เอกสารอ้างอิง / Resume :
 

อ่าน : 19,973ข่าวจาก : ฝ่ายบุคคล วันที่ : 2021-12-04 00:20:59

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง